Élettani jelenségek modellezése


Oktató Intézet: DE OEC Élettani Intézet és Kardiológiai Klinika Klinikai Fiziológia Tanszék

A kurzus koordinátora: Dr. Szentesi Péter, tudományos munkatárs (DE OEC Élettani Intézet) (e-mail: szentesi.peter@med.unideb.hu)

Résztvevő oktatók: Dr. Papp Zoltán, egyetemi docens (DE OEC Kardiológiai Klinika Klinikai Fiziológia Tanszék) és Dr. Szentesi Péter, tudományos munkatárs (DE OEC Élettani Intézet)

A tárgy felvételére ajánlott félév: 8.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltételei: Számítástechnika

Óraszám: 14 óra elmélet és 14 óra gyakorlat

A kurzus célja megismertetni a hallgatóságot a biológiai rendszerek matematikai, valamint számítógépes modellezésével. A modellalkotás általános áttekintése után a DE OEC Élettani Intézetében készített és a gyakorlati oktatásban jelenleg is alkalmazott szimulációs programok bemutatásával megismertetjük a hallgatóságot a matematikai modellek gyakorlati felhasználhatóságával. Minden szimulációs program esetén először az élettani háttér-információkat elevenítjük fel, majd a szükséges matematikai levezetéseket részletezzük, legvégül pedig a számítógépes megvalósítást tekintjük át. A kurzus legvégén megvizsgálunk egy professzionális oktatási szimulációs programcsomagot, valamint elmélyedünk egy, a napjainkban leginkább elfogadott és a tudományos vizsgálatokban is alkalmazott, matematikai modell részleteiben.

Kötelező irodalom

Fonyó Attila: Élettan gyógyszerész hallgatók részére (Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest) idevágó fejezetei

A kurzuskoordinátor által összeállított jegyzet.

Ajánlott irodalom

Keen and Spain: Computer Simulation in Biology. A BASIC Introduction (Wiley-Liss)

Keener and Sneyd: Mathematical Physiology (Springer)

Tantárgyi követelmények

1. Indexaláírás feltételei

Az előadások látogatása ajánlott, míg a gyakorlatok látogatása kötelező. A hiányzások tekintetében a kari TVSZ az irányadó, a limitet meghaladó hiányzás esetén az index aláírása megtagadható.

2. Vizsgák

Az érdemjegy megszerzésére három lehetőség van:

1. Írásban történő elővizsga: 2013. május 22-én, amely felöleli az egész kurzus anyagát, beleértve az élettani háttér-információkat is.

2. Dolgozat elkészítése a biológiai modellezés tárgykörében (a kurzus koordinátorral történt egyeztetés után). Leadás legkésőbbi időpontja: 2013. május 22.

3. A félév végén kerül sor a szóbeli kollokviumra, amely felöleli az egész kurzus anyagát, beleértve az élettani háttér-információkat is.

Utoljára frissítve: 2013. február 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Friss hírek
Tematika