Számítástechnika


Kód: B6091-92


Kredit pont: 3+2


Elméleti órák száma: 30                 Gyakorlati órák száma: 45


A tantárgy típusa: az orvosbiológus szakág hallgatói számára kötelező
A meghirdetés időpontja: 2. félév
Számonkérés: kollokvium, gyakorlati jegy
Előfeltétel: B1005a/M1628
Elmélet: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a számítástechnika nyújtotta lehetőségeket, azok tudományos kutatásban elfoglalt helyét. Ennek megfelelően a hallgatók megismerkednek a számítógép felépítésével, a fontosabb felhasználói programokkal, a szövegszerkesztés és a táblázatkezelés alapvető gyakorlati fogásaival, a számítástechnikai modellezés nyújtotta lehetőségekkel, tudományos kutatásban betöltött helyével, a modell fogalmával, a modellezés elvi lényegével és gyakorlati fogásaival, a modellkészítés alapvető szabályaival, valamint konkrét élettani szimulációs programokkal. Megvizsgálják a biológiai modellek speciális tulajdonságait, a szimuláció és a modell kapcsolatát.
Gyakorlat: A számítógép felépítése, az egyes alkotók szerepe. Analóg és digitális adatok. AD és DA konverzió. A file nevezéktan és könyvtárstruktúra. A WINDOWS felhasználói környezet. A szövegszerkesztés általános elvei. A szöveg formátumának kialakítása. Táblázatok, grafikonok beillesztése. Táblázatkezelés. Adatok bevitele, grafikus megjelenítése, műveletek adatokkal. Függvény (egyenes) illesztése adott pontsorra. Hipotézisvizsgálat. Biológiai jelenségek matematikai leírása. Szimulációs programok.
Tantárgyfelelős: Dr. Szentesi Péter (e-mail: szp@phys.dote.hu)
Oktatók: Dr. Dienes Beatrix, Dr., Tóth Balázs

Utoljára módosítva: 2010. február 5.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Tematika
Teszt eredmények