Humán Élettan I.


Kód: GYHÉL01G3

ECTS Kredit: 4

A tárgyat okató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 3 .

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Biológia II. és Gyógyszerészeti anatómia

Kontakt órák száma:

előadás: 30szeminárium: 15gyakorlat: 0

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős: Dr. Bányász Tamás (e-mail: banyasz.tamas@med.unideb.hu)

A kurzus célkitűzései: Alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az emberi test fiziológiás működéséről és a működésben meghatározó jelentőségű szabályozó mechanizmusokról.

A kurzus rövid leírása: Általános sejtélettan, membránélettan, a vér, szív, keringési rendszer és a légzőrendszer.

Kötelező tankönyvek:
- Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére,5. átdolgozott és bővített kiadás. Medicina, 2015. ISBN: 978-963-226-543-8 

Ajánlott irodalom:
- Best & Taylor's Physiological Basis of Medical Practice; 13th edition; ISBN 9788184731927;
- Berne & Levy Physiology; 6th Edition; ISBN: 978-0-3230-7362-2
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition ISBN: 978-1-4557-7005-2

Vizsga Típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Kollokviumi tételsor
Órarend
Szabályok
Tematika
Teszt eredmények