Humán Élettan II


Kód: GYHÉL01G4

ECTS Kredit: 6

A tárgyat okató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 4 .

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I.

Kontakt órák száma:

előadás: 30szeminárium: 10gyakorlat: 20

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős: Dr. Bányász Tamás (e-mail: banyasz.tamas@med.unideb.hu)

A kurzus célkitűzései: Alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az emberi test fiziológiás működéséről és a működésben meghatározó jelentőségű szabályozó mechanizmusokról.

A kurzus rövid leírása: Izomélettan, szimnapszisok,gasztointesztinális traktus élettana, energiaforgalom, kiválasztás, hormonális szabályozás.

Kötelező tankönyvek:
- Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére, 2012, Medicina Könyvkiadó Rt ISBN: 978 963 226 393 9
- Élettani gyakorlatok. Jegyzet. DE, 2015.
- Élettani munkafüzet gyógyszerész és molekuláris biológus hallgatók részére. DE, 2015.

Ajánlott irodalom:
- Best & Taylor's Physiological Basis of Medical Practice; 13th edition; ISBN 9788184731927;
- Berne & Levy Physiology; 6th Edition; ISBN: 978-0-3230-7362-2
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition ISBN: 978-1-4557-7005-2

Vizsga Típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2016. február 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Szigorlati tételsor
Tematika
Teszt eredmények
Zárógyakorlati tételsor