Orvosi élettan I.


Kód: AOELE01A3

ECTS Kredit: 7

A tárgy felvételére ajánlott félév: 3.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

A tárgyfelvétel előfeltételei: Anatómia I. , Biofizika

Kontakt órák száma:

előadás: 60 szeminárium: 30 gyakorlat: 45

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős: Dr. Magyar János (e-mail: magyar.janos@med.unideb.hu)

A kurzus célkitűzései:
Alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása az emberi test fiziológiás működéséről és a működésben meghatározó jelentőségű szabályozó mechanizmusokról.

A kurzus rövid leírása:
Általános sejtélettan, membrán- és izomélettan, a vér, szív, keringési rendszer, légzőrendszer és a gastrointestinalis tractus élettana

Kötelező tankönyvek:
- Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó Rt, 2014, ISBN 978 963 226 504 9)
- Élettani gyakorlatok. Jegyzet. DE, 2015.
- Élettani munkafüzet orvostanhallgatók részére. DE, 2015.

Ajánlott irodalom:
- Best & Taylor's Physiological Basis of Medical Practice; 13th edition; ISBN 9788184731927;
- Berne & Levy Physiology; 6th Edition; ISBN: 978-0-3230-7362-2
- Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Edition ISBN: 978-1-4557-7005-2

Vizsga Típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2017. szeptember 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadásanyagok
Kollokviumi tételsor
Órarend
Szabályok
Tematika
Teszt eredmények