A szívműködés szabályozásának celluláris mechanizmusai


A SZÍVMŰKÖDÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK CELLULÁRIS MECHANIZMUSAI

Kód: AOG207205

ECTS Kredit:

A tantárgyat oktató intézet: ÁOK Élettani Intézet

A tantárgy felvételére ajánlott félév: V.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Orvosi/Fogorvosi Élettan II.

Kontaktórák száma:

előadás: 16 szeminárium: 0 gyakorlat: 0

Előadó tanár: Prof. Dr. Nánási Péter és munkatársai

Tanulmányi felelős: Dr. Magyar János egyetemi tanár e-mail: magyar.janos@med.unideb.hu

Ajánlott irodalom: Fonyó, A.: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina, Budapest, 2008

Oktatási honlap címe: http://phys.dote.hu

Vizsga típusa: írásbeli

A kurzus célkitűzései: A differenciált szakmai ismereteket közvetítő kurzus segít felkészíteni a hallgatókat az orvos- és egészségtudományok területén folytatott gyógyító- és kutatómunkára, hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek az egészséges emberi szív működéséről.

A kurzus rövid leírása: A szívizomsejtek transzportfolyamatai. A celluláris szívelektrofiziológia vizsgálómódszerei. A szívizomsejtek akciós potenciálja és ionáramai. A szívizomsejtek Ca2+ háztartása. Mechanoelektromos feedback a szívizomban. Receptorok a szívizomsejtekben. A szívizoma szignáltranszdukciós renszerei. A szívizomsejtek mechanikai aktivitása.

1. Indexaláírás feltételei

Az előadásokat blokkosítva, 8 alkalommal 2-2 órás blokkokban tartjuk. Az előadásokon a megjelenés kötelező, amelyet minden alkalommal ellenőrzünk. A félév aláírását megtagadjuk azoktól a hallgatóktól akiknek több mint 6 óra hiányzásuk van (tehát legalább 4 alkalommal hiányoztak). A hiányzásokat igazolni nem szükséges, az Intézet nem tesz különbséget igazolt és igazolatlan hiányzások között.

2. Évközi számonkérés: nincs

3. Vizsgák

A hallgatónak az utolsó előadást követően rövid írásbeli feladatlapot kell kitöltenie. A vizsga anyagát az előadásokon elhangzott és bemutatott ismeretek képezik.

Minden egyéb esetben a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései a mérvadóak.

Helye: az Élettani Intézet szemináriumi terme (3. emelet)

Ideje: minden csütörtök délután 4-6 óra

Utoljára módosítva: 2016. szeptember 5.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Teszt eredmények