Problémamegoldó feladatok az élettan tárgyköréből


Kód: AOPEL41A3 

ECTS Kredit: 3

A tárgyat oktató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 4.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I.

Kontakt  órák száma:
előadás: 0  szeminárium: 0 gyakorlat: 30

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős:  Dr. Bányász Tamás  e-mail: banyasz.tamas@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései: A kurzus oktatói irányítás mellett, kísérletek elvégzéséből és a született eredmények feldolgozásából áll.

Kötelező tankönyvek: Nincs

Ajánlott irodalom: Nincs

Vizsga típusa: 3 fokozatú gyakorlati jegy

Utóljára módosítva: 2015. február 7.


Kapcsolódó oldalak:

Hallgatói névsor
Szabályok
Tematika