Korszerű vizsgálómódszerek az élettudományokban


Kód: AOKOR41A4 

ECTS Kredit: 2

A tárgyat oktató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 4.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I.

Kontakt  órák száma:
előadás: 20  szeminárium: 0 gyakorlat:: 0

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős:  Dr. Szentesi Péter e-mail: szentesi.peter@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései: A kurzus betekintést nyújt a modern élettani vizsgálólaboratóriumok  által alkalmazott technikákba; valamint lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatóság megismerhesse azon módszereket, amikkel válasz kereshető a  korszerű celluláris élettan aktuális kérdéseire.

Kötelező tankönyvek: Nincs

Ajánlott irodalom: Nincs

Vizsga típusa: írásbeli, 5 fokozatú jegy

Utóljára módosítva: 2016. február 1.


Kapcsolódó oldalak:

Szabályok
Tematika
Teszt eredmények