A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban


Kód: AOSEM41A4 

ECTS Kredit: 2

A tárgyat oktató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 4.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 2.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I.

Kontakt  órák száma:
előadás: 20  szeminárium: 0 gyakorlat:: 0

Előadó tanár: Prof. Dr. Csernoch László és munkatársai

Tanulmányi felelős:  Dr. Szentandrássy.Norbert e-mail: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései: A kurzus betekintést nyújt a sejtfelszíni membrán és az abban elhelyezkedő fehérjemolekulák (receptorok, ioncsatornák) jelentőségébe a különböző sejtszintű folyamatok szabályozásában.  A kurzus során kimelt hansúlyt kap annak ismertetése, hogy a sejtfelszíni membránban zajló folyamatok milyen módon vesznek részt egyes patológiás folyamatok kialakulásában.

Kötelező tankönyvek: Nincs

Ajánlott irodalom: Nincs

Vizsga típusa: írásbeli, 5 fokozatú jegy

Utóljára módosítva: 2016. február 1.


Kapcsolódó oldalak:

Szabályok
Tematika
Teszt eredmények