3.2. A kardiális adaptáció elektrofiziológiai vonatkozásai

A munkacsoport tagjai:

Dr. Nánási Péter, egyetemi tanár (munkacsoport vezető)

Dr. Almássy János, egyetemi adjunktus

Dr. Bányász Tamás, egyetemi tanár

Baranyai Dóra, asszisztens

Dr. Horváth Balázs, egyetemi adjunktus

Kiss Gyuláné, pénzügyi előadó

Dr. Kistamás Kornél, tud. segédmunkatárs

Dr. Magyar János, egyetemi tanár

Sági Éva, asszisztens

Dr. Szentandrássy Norbert, egyetemi docens

Veress Roland, Ph.D. hallgató

 

Főbb kutatási témák:

1. Ca2+-függő ionáramok (Ca2+-függő klorid áram, TRPM4 csatorna árama, késői Na+ áram, késői K+ áram lassú komponense) Ca2+-függésének vizsgálata

 

2. Szimpatikus aktiváció elektrofiziológiai következményeinek analizise kamrai szívizomsejteken

2.1. Isoproterenol hatása a kardiális Ca2+ és K+ áramokra

2.2. Kalcium/kalmodulin-függő protein kináz II hatása a kardiális K+ áramokra

2.3. Káliumáramok β-adrenerg adaptációjának mechanizmusa

2.4. A késői Na+ áram CaMKII mediált aktivációja

 

3. A kardiális adaptáció további aspektusai

3.1. Antiaritmiás szerek frekvencia-függő vizsgálata: fordított frekvencia-függés és relatív variabilitás

3.2. Korreláció az egyes kardiális ionáramok között kutya kamrai sejteken

3.3. A kutya kamrai myocyta, mint a humán szívizomsejtek releváns modellje

 

Alkalmazott módszerek:

Celluláris szívelektrofiziológiai módszerek izolált emlős szívizomsejteken:

·        akciós potenciál elvezetése hegyes mikroelektródával

·        konvencionális single-cell voltage clamp

·        akciós potenciál voltage clamp

·        intracelluláris kalcium-tranziensek regisztrálása

·        unloaded sejtrövidülés regisztrálása

 

A projekt támogatásával megjelent közlemények:

1. Hegyi B, Horváth B, Váczi K, Gönczi M, Kistamás K, Ruzsnavszky F, Veress R, Izu LT, Chen-Izu Y, Bányász T, Magyar J, Csernoch L, Nánási PP, Szentandrássy N: Ca2+-activated Cl current is antiarrhythmic by reducing both spatial and temporal heterogeneity of cardiac repolarization. J Mol Cell Cardiol 2017;109:27-37 [IF=5.218] Q1 (D1)

2. Sala L, Hegyi B, Bartolucci C, Altomare C, Rocchetti M, Váczi K, Mostacciuolo G, Szentandrássy N, Severi S, Nánási PP, Zaza A: Action potential contour contributes to species differences in repolarization response to β-adrenergic-stimulation. Europace 2018; 20:1543-1552 [IF=5.231] Q1

3. Horváth B, Szentandrássy N, Veress R, Almássy J, Magyar J, Bányász T, Tóth A, Papp Z, Nánási PP: Frequency-dependent effects of omecamtiv mecarbil on cell shortening of isolated canine ventricular cardiomyocytes. Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol 2017;390:1239-1246 [IF=2.376] Q2

4. Oravecz K, Kormos A, Gruber A, Márton Z, Kohajda ZS, Mirzaei L, Jost N, Levijoki J, Pollesello P, Koskelainen T, Otsomaa L, Tóth A, Papp JGy, Nánási PP, Antoons G, Varró A, Acsai K, Nagy N: Inotropic effect of NCX inhibition depends on the relative activity of the reverse NCX assessed by a novel inhibitor ORM-10962. Eur J Pharmacol 2018;818:278-286 [IF=2.73] Q2

5. Almássy J, Siguenza E, Skaliczki M, Matesz K, Sneyd J, Yule5 DI, Nánási PP: New saliva secretion model based on the expression of Na+/K+ pump and K+ channels in the apical membrane of parotid acinar cells. Pflügers Arch 2018; 470:613–621 [IF=3.156] Q1

6. Horváth B, Szentandrássy N, Veress R, Baranyai D, Kistamás K, Almássy J, Tóth A, Magyar J, Bányász T, Nánási PP. Effect of the Ca2+ chelator BAPTA acetoxy-methylester on action potential duration in canine ventricular myocytes. J Physiol Pharnacol 2018;69:99-107 [IF=2.804] Q2

7. Veress R, Baranyai D, Hegyi B, Kistamás K, Dienes Cs, Magyar J, Bányász T, Nánási PP, Szentandrásy N, Horváth B: TRPM4 inhibitor 9-phenanthrol blocks Na+ and K+ but not Ca2+ currents in canine ventricular myocytes. Canadian J Physiol Pharmacol 2018;96:1022-1029 [IF=1.704] Q2

8. Almássy J, Diszházi Gy, Skaliczki M, Márton I, Magyar ZsE, Nánási PP, Yule DI: Expression of BK channels and Na+-K+ pumps in the apical membrane of lacrimal acinar cells suggests a new molecular mechanism for primary tear-secretion. Ocular Surface 2019;17:272-277. [IF=9.12] Q1

9. Diszházi Gy, Magyar ZsÉ, Mótyán J, Csernoch L, Jóna I, Nánási PP, Almássy J: How does dantrolene inhibit the ryanodine receptor? Mol Pharmacol 2019;96:401407. [IF=3.922] Q1

10. Almássy J, Nánási PP: Brief structural insight into the allosteric gating mechanism of BK (Slo1) channel. Canadian J Physiol Pharmacol 2019;97:498-502. [IF=1.704] Q2

11. Horváth B, Hézső T, Szentandrássy N, Kistamás K, árpádffy-Lovas T, Varga R, Gazdag P,  Veress R, Dienes Cs, Baranyai D, Almássy J, Virág L, Nagy N, Baczkó I, Magyar J, Bányász T, Varró A, Nánási P: Late sodium current in human, canine and guinea pig ventricular myocardium. J Mol Cell Cardiol 2020;139:14-23. [IF=5.055] Q1

12. Nánási P, Szabó Z, Kistamás K, Horváth B, Virág L, Jost N, Bányász T, Almássy J, Varró A: Implication of frequency-dependent protocols in antiarrhythmic and proarrhythmic drug testing. Prog Biophys Mol Biol 2019; November 11.  https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.001 [IF=2.703] Q1

13. Sampedro-Puente DA, Fernandez-Bes J, Szentandráassy N, Nánási PP,  Taggart P, Pueyo E: Time course of low-frequency oscillatory behavior in human ventricular repolarization following enhanced sympathetic activity and relation to arrhythmogenesis. Front Physiol 2020;10:1547. [IF=3.201] Q1

14. Kistamas K, Veress R, Horvath B, Banyasz T, Nanasi PP, Eisner DA: Calcium handling defects and cardiac arrhythmia syndromes. Front Phatmacol 2020;11, Art#:72. doi: 10.3389/fphar.2020.00072. [IF=3.845] Q1

15. Horváth B, Hézsô T, Kiss D, Kistamás K, Magyar J, Nánási PP, Bányász T: Late Na+ current inhibitors as potential antiarrhythmic agents. Front Phatmacol 2020;11 Art#:413. doi: 10.3389/fphar.2020.00413. [IF=3.845] Q1

16. Skaliczky M, Lukács B, Magyar ZsÉ, KovácsT, Bárdi M, Novák Sz, Diszházi Gy, Sárközi S, Márton I, Péli-Szabó J, Jóna I, Nánási P, Almássy J: 4-chloro-orto-cresol activates ryanodine receptor more selectively and potently than 4 chloro-meta-cresol. Cell Calcium 2020;88 Art#:102213. [IF=3.932] Q1

17. Kistamás K, Hézső T, Horváth B, Nánási PP: Late sodium current and calcium homeostasis in arrhythmogenesis. Channels 2021;15:1-19. [IF=2.289] Q1

18. Hézső T, Khan MN, Dienes Cs, Kiss D, Prorok J, árpádffy-Lovas T, Varga R, Fujii E, Mercan T, Topal L, Kistamás K, Szentandrássy N, Almássy J, Jost N, Magyar J, Bányász T, Baczkó I, Varró A, Nánási PP, Virág L, Horváth B: Mexiletine-like cellular electrophysiological effects of GS967 in canine ventricular myocardium. Scientific Reports - Nature 2021;11 Art#: 9565. [IF=3.998] Q1

19. Horváth B, Kiss D, Dienes Cs, Hézső T, Kovács Zs, Szentandrássy N, Almássy J, Magyar J, Bányász T, Nánási PP: Ion current profiles in canine ventricular myocytes obtained by theonion peelingtechnique. J Mol Cell Cardiol 2021;158:153-162. [IF=5.055] Q1

20. Nánási PP, Horváth B, Tar F, Almássy J, Szentandrássy N, Jost N, Baczkó I, Bányász T, Varró A: Canine myocytes represent a good model for human ventricular cells regarding their electrophysiological properties. Pharmaceuticals 2021;14(8) Art#:748. [IF=5.863] Q1

21. Diszházi Gy, Magyar ZsÉ, Lisztes E, Tóth-Molnár E, Nánási PP, Vennekens R, Tóth BI, Almássy J: TRPM4 links calcium signaling to membrane potential in pancreatic acinar cells.  J Biol Chem 2021;297(3) Art#: 101015. [IF=4.238] Q1

22. Dienes Cs, Hézső T, Kiss DZs, Baranyai D, Kovács ZsM, Szabó L, Magyar J, Bányász T, Nánási PP, Horváth B, Gönczi M, Szentandrássy N: Electrophysiological effects of the Transient Receptor Potential Melastatin 4 channel inhibitor 4-chloro-2-(2-chlorophenoxy)acetamido) benzoic acid (CBA) in canine left ventricular cardiomyocytes. Electrophysiological effects of the Transient Receptor Potential Melastatin 4 channel inhibitor 4-chloro-2-(2-chlorophenoxy)acetamido) benzoic acid (CBA) in canine left ventricular cardiomyocytes. Int J Mol Sci 2021;22 Art #: 9499. [IF=5.923] Q1