A kardiorespiratorikus rendszer élettana


Kar: ÁOK

Kötelezően választható tantárgyak:

Orvosbiológia-farmakológia modul

Tantárgy: A KARDIORESPIRATÓRIKUS RENDSZER ÉLETTANA

Kód: AOMBKAR3 ECTS Kredit: 2

A tantárgyat oktató intézet: ÁOK Élettani Intézet

A tantárgy felvételére ajánlott félév: III.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán Élettan a Molekuláris Biológus MSc számára I és II.

Kontakt órák száma:

előadás: 22  szeminárium: 0 gyakorlat: 0

Tantárgy felelős: Dr. Bányász Tamás

Tanulmányi felelős: Dr. Czifra Gabriella tudományos munkatárs

e-mail: czifra.gabriella@med.unideb.hu

A kurzus célkitűzései: A differenciált szakmai ismereteket közvetítő kurzus felkészíti a hallgatókat az orvos- és

egészségtudományok területén folytatott alap- és alkalmazott kutatásokra, hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek az egészséges emberi szervezet működéséről és a kiemelten fontos kórélettani vonatkozásokról.

A kurzus rövid leírása: Alapismeretekre építő speciális kurzus, amely kórtani és klinikai szempontokra orientáltan szintetizálja a kardiorespiratórikus rendszer működésének orvosbiológiai vonatkozásait. Főbb témái: A humán kardiovaszkuláris rendszer általános jellemzése. A szív ingerképző és ingerületvezető rendszerének működése. Elektrokardiográfia. Ingerképzési és ingerületvezetési zavarok. A szív mechanikai tevékenysége. A szívciklus integrált jelenségei. Fono- és echokardiográfia. A perctérfogat szabályozása. Hemodinamikai törvényszerűségek. A keringési szervrendszer különböző szakaszainak sajátságai. A vérnyomás és a vérelosztódás idegi és humorális szabályozása. A regionális vérkeringés sajátságai. Az artériás vérnyomás patológiás változásai. A vérkeringési shock. A légzés mechanikája. A légzési gázok szállítása. A légzés idegi és kémiai szabályozása. Spirometria. A légzés alkalmazkodása fiziológiás és afiziológiás körülmények között. A fizikai munkavégzés által kiváltott kardiorespiratórikus válaszreakciók.

Kötelező irodalom:

Fonyó, A.: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina, Budapest, 2008

Vizsga típusa: kollokvium

 Utóljára módosítva: 2018. szeptember 10.


Kapcsolódó oldalak:

Előadásanyagok
Friss hírek
Kollokviumi tételsor
Órarend
Szabályok
Tematika