A táplálkozás és energiaháztartás neuroendokrin szabályozása


Kar: ÁOK

Irányítottan választható tantárgyak:

Orvosbiológia-farmakológia modul

 

Tantárgy: A TÁPLÁLKOZÁS ÉS ENERGIAHÁZTARTÁS NEUROENDOKRIN

SZABÁLYOZÁSA

 

Kód: AOMBTEN13 Molekuláris Biológus MSC-n 

ECTS Kredit: 2

 

 

A tantárgyat oktató intézet: ÁOK Élettani Intézet

 

A tantárgy felvételére ajánlott félév: III.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

 

A tantárgyfelvétel előfeltétele(i): Humán élettan I és II.

 

Kontaktórák száma:

előadás: 28 szeminárium: 0 gyakorlat: 0

 

Tantárgyfelelős: Dr. Szentandrássy Norbert,

e-mail: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu

 

Az aktuális tematika a honlapon olvasható!

Oktatási honlap címe: http://phys.med.unideb.hu

 

Utoljára módosítva: 2018. szeptember 1.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Tematika