Élettan


Kód: AFELE01L3

ECTS Kredit: 4

A tárgyat okató intézet: Élettani Intézet

A tárgy felvételére ajánlott félév: 3.

Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1.

A tárgyfelvétel előfeltétele(i): Funkcionális anatómia

Kontakt órák száma:

előadás: 28szeminárium: 28gyakorlat: 0

Tantárgyfelelős: Dr. Benkő Szilvia

Oktatók: 

Tanulmányi felelős: Dr. Benkő Szilvia (e-mail: benkosz@med.unideb.hu)

A kurzus célkitűzései: Alapvető elméleti ismeretek elsajátítása az emberi test fiziológiás működéséről és a működésben meghatározó jelentőségű szabályozó mechanizmusokról.

A kurzus rövid leírása: Sejtélettan, szív, keringés, légzés és a gasztointesztinális traktus élettana, energiaforgalom, kiválasztás, hormonális és idegi szabályozás.

Kötelező tankönyvek:

- Fonyó Attila: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. 2. kiadás (Medicina Könyvkiadó Rt, Budapest, 2005)

Ajánlott irodalom:
- Best and Taylor 's Physiological Basis of Medical Practice; J.B. West, 12 th edition, Williams & Wilkins, Baltimore , 1990
- Physiology; R. M. Berne, M. N. Levy, B. M. Koeppen, B. A. Stanton, 5 th edition, V.C. Mosby Co., St.Louis, 2003
- Textbook of Medical Physiology; A.C. Guyton, J. E. Hall, 10 th edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, 2000

Vizsga Típusa: kollokvium

Utoljára módosítva: 2018. szeptember 6.


Kapcsolódó oldalak:

Előadás anyagok
Órarend
Szabályok
Tematika
Teszt eredmények